Đặt Ngay
+86 2987287721
Đặt Ngay

Ẩm thực

Traveller's Cafe

 • 13629144
 • 13630038
 • 44922606
 • 13628824
 • 44922524
 • 13629933
 • 44922594
 • 13629852
 • 7639992

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  00:00 - 23:30
 • Thứ 3
  00:00 - 23:30
 • Thứ 4
  00:00 - 23:30
 • Thứ 5
  00:00 - 23:30
 • Thứ 6
  00:00 - 23:30
 • T7
  00:00 - 23:30
 • CN
  00:00 - 23:30

Thể loại ẩm thực

 • Món Mỹ
 • Món Trung Hoa
 • Món địa phương
 • Món Châu Á
 • Quốc tế

Chế độ ăn kiêng

 • Ăn chay

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Giản dị

Các chi tiết khác

 • Chỗ ngồi ngoài trời

Park Qin Bar

 • 201207110657738
 • 44922589
 • 44922542
 • 44922588
 • 44922538

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  00:00 - 23:30
 • Thứ 3
  00:00 - 23:30
 • Thứ 4
  00:00 - 23:30
 • Thứ 5
  00:00 - 23:30
 • Thứ 6
  00:00 - 23:30
 • T7
  00:00 - 23:30
 • CN
  00:00 - 23:30

Thể loại ẩm thực

 • Quốc tế

Không gian

 • Hiện đại
 • Giản dị

Các chi tiết khác

 • Chỉ phục vụ khách chỗ nghỉ
 • Nên đặt bàn trước
Close